Avrupa Konseyi Hasankeyf'i tartışıyor

Türkiye Barajlar ve Kültürel Miras İzleme Kurulu, Ilısu Barajı'nın yaratacağı tahribata dikkat çeken bir raporu Avrupa Konseyi'ne (AK) sunuyor. Kurulun hazırladığı başvuruda AK Kültür Mirası Genel Raportörü Vlasta Stepova'nın Ilısu Barajı'yla ilgili hazırladığı ve AK Kültür, Bilim ve Eğitim Komisyonu tarafından onaylanan rapor kapsamlı olarak eleştiriliyor. Bu bölgedeki arkeolojik ve tarihî mirasın kurtarma kazılarıyla korunabileceğini belirten Vlasta Stepova'nın raporunun Stepova'nın "bir gün"lük ziyareti sonucu, yalnızca devlet ve hükümet yetkilileri ile görüşülerek, tersi düşüncede olan sivil ve duyarlı kişi ve kuruluşların hiçbiriyle görüşülmeksizin hazırlandığına dikkat çekiliyor. Kurulun başvurusunda Hasankeyf UNESCO Kriterleri açısından değerlendirilerek bu ölçütler çerçevesinde sular altında kalmasının kabul edilemez olduğu anlatılıyor ve bölge ile ilgili olarak bugüne kadar alınmış olan yasal koruma kararlarının listesi sunuluyor.

Haber: Yapı Dergisi/247
06.06.2002