Hasankeyf Binlerce Baraja Değer

Antik kent Hasankeyfi yaşatmak için neler yapılması gerektiğinin tartışıldığı Hasankeyfi Yaşatalım Sempozyumu, Diyarbakırda yapıldı. Yüksek katılımlı sempozyumda ana konu barajın yapımının nasıl engelleneceği üzerine oldu.

DİYARBAKIR- Hasankeyf'i Yaşatma Girişimi tarafından 18-19 Şubat 2006 tarihlerinde düzenlenen "Hasankeyf'i Yaşatma Sempozyumu" Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu'nda yapıldı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı ve Güneydoğu Anadolu Belediyeler Birliği (GABB) Başkanı Osman Baydemir "Hasankeyf binlerce baraja değer" dedi.

Sempozyuma Batman ve bir çok ilden çeşitli sivil toplum kuruluşlarının yanı sıra Batman Belediye Başkanı Hüseyin Kalkan, Hasankeyf Belediye Başkanı Abdulvahap Kusen, Hasankeyf Gönüllüleri Derneği Başkanı Arif Arslan Batman İnsan Hakları Derneği Başkanı Saadet Becerikli, ve katıldı.

Eğitimin hangi safhasında kültürel değerleri korumak var?

Sempozyum "Uluslararası ve Ulusal Düzlemde Hasankeyf Mirası" başlıklı oturumla başladı. İlk oturumun panelistlerinden Arkeoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Ahmet Tırpan konuşmasında: "Eğitimimizin hangi safhasında kültürel değerleri korumak var?" diyerek uygulamalardaki mantığı sorguladı.

"Hasankeyf'i kurtarmaya geldiler, dört römork çöp bıraktılar"

Aynı oturumda söz alan Hasankeyf Arkeoloji Kazı Başkanı Selam Uluçam, çevre örgütlerini eleştirdi. Geçen yıl Ağustos ayında "Sadakat Treni"yle Ilısu Barajı'nın yapılmaması için Hasankeyf'e giden 330 kişilik gruba gönderme yapan Uluçam, "Hasankeyf'i kurtaracağız dendi, geldiler birlikte nutuk attık döndüler, dört römork çöp bıraktılar onları biz topladık" diyerek Hasankeyf'i çevrecilerin de tahrip edebildiğini söyledi.

"Şoven tarih yaklaşımlarıyla tarih tahribatı"

Sonrasında söz alan Tarih Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Silier , "Irkçı şoven tarih anlayışı" diye tabir ettiği anlayışın etnik temeldeki uygulama farklarına değindi ve "Türkiye'de esas olarak, ırkçılığa kayan dışlayıcı, bağnazlıkla iç içe olan tarih anlayışımız, geniş kesimlerin kendi geçmişleriyle ilişkileri konusunda, yüzeysel zayıf bir tarih bilincinden istifade eder ve çoğu zaman tarih üzerine söylenen böbürlenme lafları ile tarih tahribatı tamda bu yönleri ifade eder" dedi.

Hasankeyf ve Ilısu Barajı: Çevre, Enerji ve İnsan" başlığıyla yapılan başka oturumda Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Diyarbakır İl Koordinasyon Kurulu'ndan Fahrettin Çağdaş başkanlığında ve Jeoloji Mühendisleri Odası İstanbul Şubesinden Tahir Öngör, Elektrik Mühendisleri Odası Diyarbakır Şubesinden Nedim Tüzün, Doğa Derneği'nden Nurettin Özbağdatlı ve Dicle Üniversitesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı'ndan Yrd. Doç. Dr. Ali Ceylan katıldı.

"Ilısu Barajı talanın parçasıdır"

Jeoloji Mühendisleri Odası İstanbul Şubesinden Öngör konuşmasında 1 milyar 200 milyon dolara mal edileceği söylenen Ilısu Barajı'nın devlete 4 milyar dolara mal edileceğini dile getirdi. Büyük barajların dünyada artık yapılmaktan vazgeçildiğine de değinen Öngör Ilısu Barajı'nın ekolojik denge üzerinde yaratacağı olumsuz etkiyi anlattı.

Kültür Emperyalizmine de vurguda bulunan Öngör "Ilısu Barajı bu talanın bir parçasıdır" dedi. Öngör ayrıca Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Hasankeyf ve baraja ilişkin yaklaşımının Cengiz İnşaat adlı firmanın baraj yapımını üstlenen konsorsiyumda yer almasıyla değiştiğine de vurgu yaptı.

Dicle Üniversitesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı'ndan Ceylan olası Ilısu Barajı'nın eko sistem üzerinde yaratacağı tahribatlarla bölgede baş gösterecek hastalık ve sağlık tehditlerini sıraladı.

"Bu baraj yapılamaz"

Doğa Derneği'nden Özbağdatlı." Bu baraj yapılmayacak" diyerek sözlerine başladı. Özbağdatlı Doğa Derneği olarak hazırladıkları Çevre Etki Değerlendirme (ÇED) raporlarını barajın yapımını üstlenecek konsorsiyuma kredi sağlayacak ülkelere gönderdiklerini ve olumlu karşılandıklarını hatırlatarak barajın yapılamayacağına değindi.

Oturumun Pazar günü yapılan bölümü "Uluslararası ve Ulusal Düzlemde Hasankeyf Mirası" başlıklı panelle başladı. Oturuma Mimarlar Odası Genel Başkanı Oktay Ekinci, İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyoloji bölümünden Semra Somersan, İstanbul Üniversitesi Rektör Danışmanı ve Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu Üyesi Prof. Dr. Oktay Belli, Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi Türkiye Milli Komitesi'nden İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Mimarlık Fakültesi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zeynep Ahunbay ve Koç Üniversitesi Tarih Bölümünden Yrd. Doç. Dr. Gül Pulhan katıldı.

"Ilısu Barajı Projesi ve Etkilenen İnsanlar" adlı oturuma İHD Genel Başkan Yardımcısı Avukat. Reyhan Yalçındağ, Göç-Der adına rapor sunan Necla Akaya, Yerel Gündem 21 Kadın Meclisinden Nazdar Kahramaner ve Ankara Barosundan Avukat Kemal Vuraldoğan katıldı.

Diyarbakır Belediyesi Danışmanı Şeyhmus Diken tarafından yapılan halka açık forumda "Save Europe's Heritage" (Avrupa Mirasının Kurtarılması) kurumundan Banu Pekol ve barajdan etkilenecek köy sakinleri katıldı.

Sempozyum İluh Munzur Tiyatrosundan Sadık Aksoy ve Azad Keykavus' un sergilediği, Sadık Aksoy'un yazıp yönettiği: "Hasankeyf'in Gözyaşları Munzur'a Akar" adlı tiyatro gösterisiyle son buldu. (EZÖ)
 

Bakış gazetesi - Diyarbakır
20 Şubat 2006, Pazartesi