Hasankeyf Kurtarılabilir; Neden Yapılmıyor?"

Hasankeyf Kültür ve Dayanışma Derneği, bilgi edinme hakkından yararlandı; Ilısu Barajı'nı devlet kurumlarına sordu: "Barajın ÇED raporu var mı; Hasankeyf'i su altında bırakmayacak yeni teknoloji var, neden eskide ısrar ediliyor; ihale koşulları ne?"

Merkezi İstanbul'da bulunan Hasankeyf Kültür ve Dayanışma Derneği, Hasankeyf'i su altında bırakacak olan Ilısu Barajı'yla ilgili devlet kurumlarından bilgi istedi. Dernek, Hasankeyf'in su altında kalmaması için hangi tedbirlerin alındığını, antik kenti koruyabilecek daha yeni teknolojiler varken neden eski teknolojinin tercih edildiğini sordu. Ayrıca, barajın ihalesi, finansmanı ve çevre etki değerlendirme raporuyla ilgili de bilgi istedi.

Dernek üyeleri 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Yasası'nın 1. maddesi gereğince, Devlet Su İşleri Genel (DSİ) Müdürlüğü, TBMM Başkanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Batman Valiliğine cevaplandırılmak üzere 9 maddelik bir yazı gönderdi.

Dernek Başkanı Avukat Fethullah Gök'ün, yazılı başvurusundaki soruları ve talepleri şöyle:

1. Ilısu Barajı ve hidroelektrik santralı projesinin hayata geçirilmesi halinde, çevrede yaşayan bitki ve hayvan popülasyonları ile diğer ekosistemlere etkisini de içeren hazırlanmış bir Çevresel Etki Değerlendirmesi ( ÇED ) raporunun olup olmadığı, var ise bir suretinin iletilmesi,

2. Adı geçen baraja ait İhalenin yapılmış olup olmadığını, yapılmış ise, ihalenin kimlere (hangi uyruktan ve hangi yüklenici firmalara) hangi tarihte yapıldığı,

3. İhalesi yapılmış ise, finansmanın nasıl ve kimler tarafından sağlanacağı,

4. İşin başlangıç ve bitiş tarihleri ile birlikte ihale bedelinin ne kadar olduğu,

5. Mevcut I1ısu barajı projesinin hayata geçirilmesi halinde, sayın başbakanımızın Batman' da yaptığı bir konuşmada "Hasankeyf'i sulara gömdürmeyeceğiz" sözüne istinaden tarihi Hasankeyf kentinin baraj sularının altında kalmaması için düşünülmüş tedbirler var mıdır? Varsa bu tedbirler nelerdir?

6. Hazırlanışı, on yıllar öncesine dayanan Ilısu Barajı ve hidroelektrik santralı projesinin uygulanacağı bölgede, mühendislik alanında, dünyada ve ülkemizde, geliştirilmiş en son teknikler kullanılarak, hem öngörülen miktarda, elektrik enerjisini elde edecek, hem de, antik Hasankeyf şehrini su altında bırakmayacak alternatif bir projenin ortaya konulması mümkün değil midir? Eğer mümkün ise bu yola neden başvurulmamaktadır?

7. Toreçelli yöntemi uygulanarak hiçbir tarihi yapıya dokunulmadan, üstelik maliyetin yüzde 25'ini oluşturan kamulaştırma bedelinden kurtulmakla birlikte, yüzde 20 fazlası ile elektrik enerjisinin üretileceği bir projeleme tarzı varken, neden on yıllar öncesine dayanan mevcut projede diriltiliyor?

8. Makine Mühendisleri Odası Başkanı Taner Yüzgeç'in Ilısu hidroelektrik santralının kazançlı bir yatırım olmadığı iddiası doğrumudur?

9. Ilısu Barajının asil yapılış amacı büyük ölçüde su tutmak mı, yoksa fazla elektrik enerjisi elde etmek midir?

http://www.bianet.org
25 ekim 2005