CHP'den Hasankeyf İçin Soru Önergesi

CHP İzmir Milletvekili Erdal Karademir, Hasankeyf antik kentinin Raman Dağı eteklerine taşınması planlarına yönelik bir soru önergesi verdi."Korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı” olarak tescil ve ilan edilen Hasankeyf'in AKP iktidarı tarafından taşınmaya çalışıldığını belirken Karademir, Başbakan Erdoğan'ın bu bu konuyu gündeme getirdiğini belirterek "Kültür ve Turizm Bakanı sayın Atilla Koç’un konuya ilişkin herhangi bir açıklamada bulunmamasının kamuoyunda şaşkınlıkla karşılandığını vurguladı.

Soru önergesinde; Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın 12 Ocak'ta yaptığı konuşmada “Hasankeyf”in taşınacağını ve antik kentin ve bütün tarihi eserlerin kuzeye alınmak suretiyle yeniden inşa edileceğini” açıkladığını hatırlatan Karademir, Külüür ve Turizm Bakanı Atilla Koç'un cevaplamasını istediği sorularını şöyle sıraladı:

1- 2863 sayılı KTVK yasası, kültür ve tabiat varlıklarının korunmasını sağlamak için gerekli tedbirleri almak, aldırmak ve bunların her türlü denetimini yapmak üzere Kültür ve Turizm Bakanlığını yetkili ve sorumlu kılmaktadır. Bu bağlamda, “antik kentin” bir başka yere taşınması konusunda Bakanlığınızca olumlu görüş verilmiş midir?

2- Hasankeyf ilçesi ve çevresindeki taşınmaz kültür varlıklarının Ilısu Barajı Projesinden etkilenmemesi ve yerinde korunması için Bakanlığınızca herhangi bir çalışma yapılmış ve proje alternatifleri üretilmiş midir?

3- Antik kentin taşınma işlemine kim, nasıl ve neye göre onay verecektir? Taşınma işlemi Bakanlığınız tarafından mı yürütülecektir?

4- Hasankeyf ilçesi ve çevresindeki taşınmaz kültür varlıklarının başka bir yere taşınması için bilimsel ve teknik altyapımız yeterli midir?

5-“Tarihi ve Kültürel Varlıkların” korunması, sağlıklaştırılması ve gelecek nesillere aktarılmasına ilişkin Bakanlığınız bütçesinde ayrılmış bir ödenek var mıdır? Hasankeyf antik kentinin taşınması işi için Bakanlığınızca bir ödenek ayrılmış mıdır?

6- Hasankeyf ilçesi ve çevresindeki taşınmaz kültür varlıklarının taşınması kararı ulusal tüzemize/mevzuatımıza ve uluslar arası sözleşmelere uyarlı mıdır?

7- Antik kentin taşınmasına ilişkin olarak, Birleşmiş Milletlere üye devletlerden, hükümetler arası ve resmi olmayan uluslar arası kuruluşlardan, özellikle UNESCO( BM Eğitim, Bilim ve Kültür Organizasyonu), ICOM( Uluslar arası Müzeler Konseyi) ve ICOMOS (Uluslar arası Anıtlar ve Sitler Konseyi)’dan yardım ve tarihi alan ve çevrelerin korunmasında işbirliği istenilmiş midir?

8- “İnsanlığın ortak mirası” olan tarihi ve kültür varlıklarının zarara uğratılması durumunda bunun sorumluluğunu kim üstlenecektir? Doğabilecek olası zarar kimin tarafından ve nasıl tazmin edecektir?

9-Ilısu Baraj Projesi’nin maliyeti hesaplanırken, sözü geçen tarihi ve kültür varlıklarımızın yok edilmesi durumunda ortaya çıkacak zararın maddi ve manevi değeri göz önünde bulundurulmuş mudur?

Hürriyet gazetesi
20 ocak 2006