Danıştay'tan sevindiren "Hasankeyf" kararı

RECEP OKUYUCU/ BATMAN

Turizm ve Kültür Bakanlığı’nın Hasankeyf ve Allianoi’nin baraj suyu altında kalmasına yol açacak 717 sayılı ilke kararını iptal eden Danıştay, bakanlık tarafından yeniden çıkarılan 749 sayılı ilke kararının yürütmesini de durdurdu. Danıştay 6. Dairesi, kültür varlıkları ve arkeolojik sit alanlarının korunması amacıyla oluşturulan bilim komisyonunda yatırımcı kuruluş temsilcilerinin üye olarak yer almasının hukuka uygun olmadığına hükmetti.

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu, 2006 yılında 717 sayılı üç maddelik bir ilke kararı almıştı. Koruma Bölge Kurulu’na verilen görev ve yetkinin Devlet Su İşleri’ne (DSİ) devri, DSİ’ye, taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarının su altında kalması konusunda karar verme yetkisi tanıyordu. Çevreciler söz konusu kararın iptali için Danıştay’a dava açmış, Danıştay da, DSİ’nin kültürel varlıklar konusunda karar verme yetkisinin bulunmadığı gerekçesiyle kararın iptaline hükmetmişti.

DSİ olmadı, yatırımcı verelim

Bu iptal kararından sonra Kültür ve Turizm Bakanlığı 2009’da 749 sayılı yeni bir ilke kararı aldı. Yeni kararda, taşınmaz kültür varlıkları ve ekolojik sit alanları üzerinde kurulacak barajlar için DSİ’ye tanınan yetkiler, bu kez Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından üniversitelerin ilgili bilim dallarındaki öğretim üyeleri ile “yatırımcı kuruluş temsilcilerinden” oluşan en az beş kişilik bir komisyona devrediliyordu.

Komisyonda “yatırımcı kuruluş” temsilcilerinin bulunulmasının “kuzunun kurda teslim edilmesi” anlamına geldiğini öne süren çevre örgütleri bu ikinci ilke kararına karşı çıkarak Danıştay’a tekrar dava açtı. Danıştay da, davacıların “yatırımcı kuruluşların temsilcilerinin bilim komisyonunda yer almasının hukuka uygun olmadığı” iddiasını haklı bularak yürütmeyi durdurdu.

Doğa Derneği Başkanı Güven Eken’e göre ise Danıştay’ın verdiği karar, Ilısu Barajı’nı durduracak bir karar olarak algılanamaz ama bugüne kadar devletin Hasankeyf ile aldığı kararların ne kadar hukuksuz olduğunu ortaya koyması açısından önemli bir karar.

Taraf gazetesi
14 nisan 2010