Hasankeyf'i
Yaşatma Girişimi:
Ilısu, depremleri tetikleyebilir

Büyük barajların depremleri tetiklediğini ileri süren Hasankeyf'i Yaşatma Girişimi, olası depremlerin düz ovada kurulu bulunan ve jeolojik açıdan büyük risk taşıyan kent merkezlerini tehdit edeceğini ileri sürdü.

Hasankeyf'i Yaşatma Girişimi, yaptığı açıklamada Karakoçan'da meydana gelen deprem neticesinde yaşanan can ve mal kayıplarından ötürü üzüntülerini dile getirip, yaşamını yitirenlerin yakınlarına başsağlığı diledi. Deprem sonrası gözlerin Doğu Anadolu Fay Hattı'na çevrildiğine dikkat çeken Hasankeyf'i Yaşatma Girişimi Sözcüsü İpek Taşlı, barajların fay hattı üzerindeki tetikleyici etkilerinin görmezden gelindiğini iddia etti. Karakocan ve Keban Baraj bölgelerine yakın olan Karakocan merkezli depremin, barajların depremleri tetiklediğinin bir kanıtı olduğunu ileri süren Taşlı, "Keban Baraj Gölü'nün su tutmaya başlamasından sonra bölgede irili ufaklı depremler meydana gelmiş, Atatürk Barajı'nın inşa edilmesi sonrasında ise deprem hareket şiddeti artış göstermiştir." dedi.

Dicle Havzası ve alternatif enerji projeleri konusunda araştırmaları ile bilinen Van Yüzüncü yıl Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. İlyas Yılmazer de yapılması planlanan Ilısu Barajı'nın depremsellik açısından olumsuz sonuçlar meydana getireceğinin altını çizdi. Prof. Yılmazer, Ilısu Barajı'nın yapılması halinde yer altı ve yer üstü sularının Dicle Vadi'sinde çok büyük bir su kütlesi oluşturacağını ve bu rezervuarın yer kabuğunda hızlı çöküşe neden olacağını belirtti.

Kaynakça:
Batman Postası Gazetesi
10 mart 2010