DSİ: Enerji ve tarih arasında
bir tercih yapılmamaktadır


ANKARA - DSİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada Ilısu Barajı’nın yapımı sırasında tarihi eserlerin korunacağı belirtilerek, “Enerji ve tarih arasında bir tercih yapılmamaktadır” denildi.

DSİ’den yapılan açıklamada, son günlerde basında çıkan bazı haberlerde Ilısu Barajı’nın kodunun 510 yerine 479 metre yapılması durumunda enerji üretiminde yılda 40 milyon dolar azalma olacağı ve Hasankeyf’in sular altında kalmayacağının öne sürüldüğü belirtildi. Baraj kodunun düz bir yaklaşımla düşürülmesiyle enerji üretimi hesaplanmasının doğru olmadığının ifade edildiği açıklamada, minimum işletme kotunun barajın 50 yıllık ömründe havzasından gelebilecek rusubat hacmine göre belirlendiği kaydedildi.

Haberlerde bahsedildiği gibi 479 kotunda yapılması durumunun yine Hasankeyf’i tamamen su altında kalmaktan kurtarmayacağının vurgulandığı açıklamada, şöyle denildi: “Barajın 479 kotunda yapılması durumunda sadece aşağı kent kültürel varlıkları olarak adlandırılan bölgedeki tarihi varlıklar baraj gölünde oluşacak su yükselmesinden etkilenmemiş olacaktır. Bu bölgenin dışında kalan yukarı kent kültürel varlıklar bölgesi baraj gölündeki su yükselmesinden etkilenmeleri mevcut proje ile aynı olacaktır. Bu bölgenin dışında kalan yukarı kent kültürel varlıklar bölgesi (ortalama kot 530 ile 550 arası) baraj gölündeki su yükselmesinden etkilenmeleri mevcut proje ile aynı olacaktır. Karşı kent kültürel varlıklar bölgesinde ise (ortalama kot 465 ile 500 arası) 465 ile 479 kotları arası etkilenmeyecek 479 ile 465 arası yine su altında kalacaktır”

Büyük enerji kaybı Açıklamada, Ilısu Barajı’nın Hasankeyf’i tamamen su altından kurtarması için 463 kotunda yapılmasının gerektiği vurgulanarak, bu durumda nehir santraline dönüşmüş olan baraj gölünün hacim kotu planlama raporu verilerine göre 460 kotu olacağı belirtildi.

463 kotundaki barajın proje verilerini sağlayamayacağının belirtildiği açıklamada, “Bu durumda üretilen enerji 3,8 milyar kilovat saatten (kWh) 703 milyon kWh’ye düşmektedir. Yaklaşık üretilen enerjinin yüzde 82’si kaybedilmektedir. Yıllık fayda 300 milyon dolardan 54 milyon dolara düşecektir. Yıllık faydadaki toplam kayıp ise 246 milon dolar olacaktır” denildi.

Açıklamada, Ilısu Barajı projesinin Hasankeyf’teki tarihi eserlerin kurtarılmasına da vesile olacağı belirterek, şöyle denildi:

“Çünkü ne yazık ki orada baraj yapılana kadar buradaki tarihi ve kültürel varlıklar kimsenin aklına gelmemiştir. Tarihi köprü yıkılmak üzere olup sadece ayakları kalmıştır. Zeynel Bey Türbesi de çökme tehkilesi ile karşı karşıya bulunmaktadır. Hasankeyf’in yüzde 80’inden fazlasının Ilısu Barajı suları altında kalmayacak ve bu çerçevede Yukarı Şehir’de bulunan onlarca mezar, türbe, höyük, eski kalıntılar ve 4 bin 200 mağara ev de barajdan etkilenmeyecektir. Burada enerji ile tarih arasında bir tercih yapılmamaktadır. Tarihi eserler korunarak baraj yapılacaktır.”

Açıklamada, Ilısu Barajı için temin edilen dış kredinin 25 milyon avroluk bölümünün Hasankeyf Tarihi ve Kültürel Varlıklarının Korunması ve Kurtarılması Projesi için kullanılacağı da vurgulandı.

19.08.2006
Güneydoğu Ekspres gazetesi