M.Masum SÜER'in 1981 yılında
D.Bakır'da yayınladığı
Olay gazetesi ve dergisi